Elektronická úřední deska

Přihlásit

        
Název dokumentu Datum vyvěšení Datum stažení Název filtru
Popis dokumentu
Rozpočtové opatření 30.04.2017 31.12.2017 Rozpočet

Rozpočtové opatření č.4

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 28.04.2017 29.05.2017 Veřejná oznámení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017

Žádost o informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 12.04.2017 31.12.2017 Veřejná oznámení

Žádost o informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

rozpočtové opatření 12.04.2017 31.12.2017 Rozpočet

Rozpočtové opatření č.3

zápis 12-17 20.03.2017 31.12.2017 Zápisy

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slavoňov, konaného dne 15. 03. 2017 od 18,00 hod. v pohostinství Bětka

Rozpočtové opatření 28.02.2017 31.12.2017 Rozpočet

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření 01.01.2017 31.12.2017 Rozpočet

Rozpočtové opatření č.1

Rozpočtový výhled 2018-2020 01.01.2017 01.01.2021 Rozpočet

rozpočtový výhled 2018-2020

Schválený rozpočet na rok 2017 01.01.2017 01.01.2018 Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2017